Utleie skjer gjennom «Prøvekjøre elsykkel», et prosjekt som gir erfaring med bærekraftig transport. Prosjektet drives av Naturvernforbundet Hordaland, med støtte og hjelp ulike støttespillere. Les om spleiselaget.

 

1.0 Leietakers ansvar

1.1 Bruk

 • All bruk av elsykkelen med utstyr skjer på leietakers eget ansvar, og leietaker er ansvarlig for skader eller tap som måtte oppstå i leieperioden.
 • Leietaker er ikke ansvarlig for skader/feil forbundet med vanlig slitasje. Skader utover normal slitasje skal erstattes etter krav fra utleier. Leietaker må fylle ut skademelding ved skade.
 • Aldersgrense for å bruke utleid elsykkel er 18 år.
 • Alle brukere av elsykkelen må være oppført i leiekontrakten.
 • Leietaker må ha egen ansvarsforsikring i utlånsperioden.
 • Leietaker plikter å kontakte utleier øyeblikkelig ved driftsstans. Det må ikke utføres noen form for reparasjon eller modifikasjon uten utleiers samtykke.
 • Elsykkelen skal lagres under tak på låst område når den ikke er i bruk.
 • Under lagring skal display (hvis avtagbart) separeres fra sykkelen for å minske risiko for tyveri.
 • Bakhjulslåsen skal alltid brukes dersom dette er tilgjengelig på sykkelen og sykkelen skal låses til et fast punkt med forsikringsgodkjent lås.
 • Sykkelen skal vedlikeholdes i henhold til veiledningen.

1.2 Din konto

 • Leietaker plikter å gi riktig informasjon når profil registreres på provekjore.no.
 • Leietaker aksepterer at Naturvernforbundet Hordaland kan lagre og bruke registreringsinformasjonen til å kontakte leietaker for å kartlegge reisevaner og evaluere prosjektet.

1.3 Henting og levering

 • Elsykkelen hentes og leveres i [butikkens navn]. Ved levering skal elsykkelen skal være i samme stand som da den ble hentet.
 • Sykkelen hentes og leveres på avtalt dato innenfor [butikkens navn]s åpningstider. Se [butikkens nettside] for åpningstider.
 • Elsykkelen kan leveres inn tidligere dersom det er ønskelig.
 • Dersom leietaker unnlater å hente sykkelen til avtalt tid, uten å ha avbestilt sykkelen senest tre dager før avtalt hentedag, vil betalingskortet bli belastet uten mulighet for refusjon, se punkt 1.5 om avbestilling.

1.4 Betaling

 • Betalingskortet blir belastet ved utlevering av elsykkelen.
 • Ved utlevering av sykkelen betales et depositum. Depositumet blir refundert når sykkelen leveres tilbake etter endt prøveperiode, forutsatt at sykkelen tilbakeleveres til avtalt tid og i samme stand som da den ble utlevert.
 • Ved for sen tilbakelevering påløper en dagsleie på kr 700 fra første dag etter avtalt leveringsdag. Dersom elsykkelen ikke er levert senest syv dager  etter avtalt tidspunkt, vil forholdet bli anmeldt til politiet og et krav om erstatning tilsvarende sykkelens verdi vil rettes mot leietaker. 

1.5 Avbestilling/endring av reservasjon

 • Man kan avbestille elsykkelen frem til avtalt hentedag. For avbestilling, gi beskjed til provekjore@naturvernforbundet.no.
 • Dersom elsykkelen  avbestilles senere enn tre dager før avtalt hentedag, vil betalingskortet bli belastet uten mulighet for refusjon.
 • Elsykkelen kan leveres tilbake tidligere enn avtalt dersom det er ønskelig. Tidligere levering vil ikke medføre at man får hele eller deler av leiekostnaden refundert.
 • Tidspunktet for reservasjonen kan flyttes dersom det er ledig kapasitet. Hvis man ønsker å endre butikk, må bestillingen avbestilles og det må gjøres en ny bestilling.

2.0 Utleiers ansvar

 • Utleier er ikke ansvarlig for skade eller tap av gjenstander som leietaker frakter.
 • Utleier er ikke ansvarlig for personskade forvoldt av elsykkelen.
 • Utleier kan ikke stilles økonomisk ansvarlig ved driftsstans av kjøretøyet, og enhver form for tap dette påfører leietaker.

Foto: Plochingen (CC BY-NC 2.0)