1.0 Leietakers ansvar

1.1 Bruk

 • All bruk av elsykkelen med utstyr skjer på leietakers eget ansvar, og leietaker er ansvarlig for skader eller tap som måtte oppstå i leieperioden.
 • Leietaker er ikke ansvarlig for skader/feil forbundet med vanlig slitasje. Skader utover normal slitasje skal i erstattes etter krav fra utleier. Leietaker må fylle ut skademelding ved skade.
 • Aldersgrense for å bruke utleid elsykkel er 18 år.
 • Alle brukere av elsykkelen må være oppført i leiekontrakten.
 • Leietaker må ha egen ansvarsforsikring i utlånsperioden.
 • Leietaker plikter å kontakte utleier øyeblikkelig ved driftsstans. Det må ikke utføres noen form for reparasjon eller modifikasjon uten utleiers samtykke.
 • Elsykkelen skal lagres under tak på låst område når den ikke er i bruk.
 • Under lagring skal display (hvis avtagbart) separeres fra sykkelen for å minske risiko for tyveri.
 • Bakhjulslåsen skal alltid brukes dersom dette er tilgjengelig på sykkelen og sykkelen skal låses til et fast punkt med forsikringsgodkjent lås.
 • Sykkelen skal vedlikeholdes i henhold til veiledningen.

1.2 Din konto

 • Leietaker plikter å gi riktig informasjon når profil registreres på provekjore.no.
 • Leietaker aksepterer at Naturvernforbundet Hordaland kan lagre og bruke registreringsinformasjonen til å kontakte leietaker for å kartlegge reisevaner og evaluere prosjektet.
 • Leietaker aksepterer at det kan sendes ut et tilbud på elsykkel til leietakers epost under prøvekjøringsuken. 

1.3 Betaling

 • Beløpet ved bestilling vil bli trukket fra leietakers betalingskort når elsykkelen blir utlevert.
 • Leietakers betalingskort blir ikke trukket ved avbestilling av elsykkel. Avbestilling må skje senest 1 uke før henting. Altså før kl 12:00 på fredag. 
 • Depositum betales inn ved henting av sykkel og er en garanti og holdes tilbake ved eventuell kaskoskade og/eller skade på sykkel/utstyr der skyldspørsmål ikke er avklart. Depositum tilbakeleveres ved innlevering av elsykkel dersom leiekontrakten er håndhevet.
 • Ved for sen tilbakelevering påløper en dagleie på kr 700. Dersom elsykkelen ikke er levert senest en uke etter avtalt tidspunkt vil det bli krevd erstatningsansvar fra leietaker i form av sykkelens utsalgspris. Det vil også bli betraktet som et tyveri og vil bli politianmeldt.
 • Dersom leietaker ikke møter opp til reservert tid, vil betalingen fortsatt trekkes fra leietakers konto.

1.4 Henting og levering

 • Elsykkelen hentes og leveres i butikken som ble valgt ved bestilling. Den skal være i samme stand som da den ble hentet.
 • Utlevering og innlevering skjer innenfor bestilt leieperiode i butikkens åpningstider. Elsykkelen kan leveres inn tidligere dersom det er ønskelig. 

1.5 Angrefrist

 • Leietaker har 14 dagers angrefrist. § 21 i Angrerettloven sier at angrefristen utløper "14 dager fra den dag avtalen ble inngått, eller den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse". 
 • Leietaker kan angre ved å sende skriftlig beskjed til provekjore@naturvernforbundet.no
 • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf Angrerettloven § 1).

2.0 Utleiers ansvar

 • Utleier er ikke ansvarlig for skade eller tap av gjenstander som leietaker frakter.
 • Utleier kan ikke stilles økonomisk ansvarlig ved driftstans av kjøretøyet, og enhver form for tap dette påfører leietaker.

 

Foto: Plochingen (CC BY-NC 2.0)